Uppdragsgivare

Branscher
Vi har många års erfarenhet av chefsrekrytering, bredd i vår kompetens och har arbetat i de flesta branscher.  I starten var det industriföretagen som var våra kunder. Det är de fortfarande, men idag arbetar vi lika mycket med till exempel tjänste- och handelsföretag. IT-företagen och tekniksektorn är också viktiga och stora kundgrupper och på senare år har även den offentliga sektorn vuxit i betydelse som kunder. Bland våra uppdragsgivare finns stora internationella koncerner, medelstora företag och mindre tillväxtföretag.

Referenser
Neuhauser & Falcks uppdragsgivare uppskattar att vi är diskreta och att vi behandlar dem konfidentiellt. Av den anledningen uppger vi här inga namn på våra uppdragsgivare. Givetvis lämnar vi gärna referenser i samband med att vi träffas och diskuterar ett konkret uppdrag.