Chefsrekrytering genom executive search

Neuhauser & Falck har mer än 30 års erfarenhet av rekrytering av ledare i olika positioner i näringsliv och förvaltning allt ifrån koncernchefer till dotterbolagschefer, affärsområdeschefer, verksamhetschefer och funktionschefer inom försäljning, marknad, ekonomi, HR, IT, teknik med mera

För att kvalitetssäkra vårt arbete har vi en noggrant utarbetad och nära på unik process. Den mest effektiva metoden att rekrytera chefer och andra nyckelpersoner utifrån speciella krav är oftast att aktivt arbeta uppsökande och kontakttagande. För att kunna identifiera och attrahera toppkrafterna är det av största vikt att det finns ett förstklassigt nätverk i botten, en bred kunskap och egen erfarenhet av praktiskt ledarskap.