Våra konsulter

Våra uppdragsgivare vill ha ledare och specialister som presterar och är framgångsrika. Då krävs att vi hittar kandidater med en given erfarenhets- och utbildningsbakgrund, ibland med branscherfarenhet och ibland med funktionell kompetens från andra branscher. Men för att lyckas i den nya befattningen är det lika viktigt att kandidaterna passar väl in i den nya lednings- och företagskulturen samt att de kan ta till sig och acceptera organisationens uttalade och outtalade värderingar.

Neuhauser & Falcks konsulter har alla en lång och bred erfarenhet av ledarskap i både stora och små företag i olika branscher. Det gör det lättare för oss att förstå de speciella krav som ibland gäller för en hel bransch, men oftare, ännu mer specifikt, för ett visst företag. Med andra ord vågar vi påstå att vi är specialister på att sätta oss in i hur ett företag fungerar organisatoriskt och affärsmässigt och vad som krävs för att en person skall bli framgångsrik i just den miljön.