Företaget

Företaget Neuhauser & Falck har arbetat med Executive Search sedan 1981. Tack vare ett givande samarbete med framgångsrika företag och organisationer, berikande utbyte med duktiga samarbetspartners och lärorika kontakter med tusentals kandidater har vi kunnat bygga upp en nära nog unik erfarenhet av chefsrekrytering. Vi har kontor i Stockholm och Malmö och ett välutvecklat internationellt kontaktnät som möjliggör att vi kan hjälpa våra uppdragsgivare – även utanför Sverige – med rekrytering av:

  • VD, affärsområdeschefer, verksamhetschefer
  • Funktionschefer och tunga specialister
  • Styrelseledamöter

Neuhauser & Falck grundades av Birgitta Neuhauser och Ingegerd Falck – som båda var något av förgrundsgestalter inom Executive Search i Sverige. Birgitta Neuhauser (1936-2015) var också en av grundarna till ESK – yrkesföreningen för Executive Searchkonsulter i Sverige och satt i flera år i ESK:s Etikråd.