Kandidatregistrering

Om du är intresserad av att finnas med i Neuhauser & Falcks kandidatregister, var vänlig kontakta en av våra konsulter för att få inloggningsuppgifter. Vi arbetar med rekrytering av VD, affärsområdeschefer, verksamhetschefer, funktionschefer, tunga specialister och styrelseledamöter och är förstås i första hand  intresserade av att få kontakt med er som har motsvarande erfarenhet.

Observera att inloggningsuppgifterna är av engångskaraktär, man måste mata in alla uppgifter på en gång. Det går alltså inte att först logga in, göra en paus och sedan logga in igen för att färdigställa. Om du i efterhand vill uppdatera dina uppgifter, kontakta någon av våra konsulter.

Den information du delger oss när du registrerar ditt CV behandlar vi precis som all annan kunskap vi får i samband med våra uppdrag alltid strikt konfidentiellt. Dokument och korrespondens förvaras och hanteras givetvis på ett betryggande sätt. Vi kommer att spara dina personuppgifter och din CV i vårt kandidatregister och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informerar vi dig om att ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna utföra uppdraget att förmedla kontakter med lämpliga arbetsgivare.

Logga in:

Användarnamn:
Lösenord: