Etik och sekretess

En långsiktig och bra relation till både uppdragsgivare, kandidater och potentiella kandidater är helt avgörande för vår verksamhet. Det ställer krav på en yrkesetik, ansvarskänsla och kompetens som tillsammans kan garantera att såväl uppdragsgivare som kandidater får en professionell behandling.

Vi har stor respekt för den enskilda personens integritet och vi strävar alltid efter att ge våra kandidater en så saklig, balanserad och objektiv bild som möjligt av den nya befattningen och den aktuella organisationen. Att hålla kandidaterna informerade om läget i rekryteringsprocessen är viktigt för oss och det ser vi också som en del av yrkesetiken.

Till vår yrkesetik hör också att vi inleder varje uppdrag med en noggrann analys av företaget, organisationen och befattningen som skall leda fram till en beskrivning av företaget och befattningen samt en kravprofil. Detta dels för att kunna ge en korrekt bild av företaget och befattningens utmaningar dels för att kunna vara en bra representant för företaget och stärka bilden och kännedomen om vår uppdragsgivare hos de kandidater som vi träffar under uppdraget. Vi medverkar alltid till dess rekryteringen är slutförd.

Information och kunskap som vi får i samband med våra uppdrag behandlar vi alltid strikt konfidentiellt. Dokument och korrespondens förvaras och hanteras givetvis på ett betryggande sätt.

För oss är det en självklarhet att inom två år efter avslutat uppdrag inte söka kandidater hos dem som varit våra uppdragsgivare.

Vi följer yrkesföreningen ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, kvalitetsnormer och etiska regler i vårt arbete. Ytterligare information om ESK finns på hemsidan www.esk.se